ข้อมูลบริษัท | Kornhouse Design               

ข้อมูลบริษัท Kornhouse Design

ชื่อ (Contact Name):กรเฮาส์ ดีไซน์
ชื่อบริษัท (Company name):Kornhouse Design
ทีอยู่ (Address):158/9 ลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
รหัสไปรษณีย์ (Postal):10240
จังหวัด:กรุงเทพมหานคร
เขต:บางกะปิ
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):0894-816742
มือถือ (Mobile):085-9014219
contact us

ที่ตั้งสำนักงาน